Forskning & Löpning

NILSSONS VETENSKAP  erbjuder tjänster inom två områden som har mycket gemensamt - FORSKNING och LÖPNING. Forskningsarbete handlar om att systematiskt analysera och sammanfatta det vi tror oss veta inom ett ämne. Att utvecklas som motionär förutsätter också att analysera och att använda rätt kunskap för att på ett smart sätt paketera sin träning.


Var det något av detta du sökte?
Varmt välkommen!

Forskning


Föreläsningar inom sedering och narkos. Presentationer av egna forskningsresultat eller sammanställningar inom olika områden. Presenterar också forskning ur ett populärvetenskapligt perspektiv.

Löpning


Baserat på dina önskemål hjälper jag dig med träningsprogram, löpanalyser och instruktion av löpteknik. Dessutom erbjuder jag specifika träningspass med individer, grupper eller företag. 

Kort om mig

Jag heter Andreas Nilsson och är leg sjuksköterska med specialisering inom anestesi. Jag är också medicine doktor och arbetar forskningsorienterat, främst med metoder och läkemedel för sedering. Dessutom är jag löpcoach och arbetar med träningsprogram och instruktioner till individ och grupp.